Äldrecentrums nätverk för sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Tid: onsdag 8 maj 13:15-16:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Anmälan

Tredje mötet våren 2019 för Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter, arbets­terapeuter och sjukgymnaster som arbetar i särskilda boenden har fokus på språksvårigheter.

Förstår du vad jag säger - känns frågan igen? 

Inom äldreomsorgen är det vanligt att det uppstår missförstånd i kommunikationen personalen emellan, något som kan leda till olika svårigheter eller komplikationer. Seminariet kommer att handla om hur man säkerställer kommunikationen på en mångkulturell arbetsplats. Andra frågor som tas upp är vad det innebär att behärska ett språk och hur man kan stötta när det uppstår känsliga situationer.

Föreläsare/seminarieledare Kerstin Sjösvärd som leder seminariet har långvarig erfarenhet av att arbeta med språkfrågor på äldreomsorgens arbetsplatser.

Kerstin är vårdlärare och lärare i svenska som andraspråk och har bland annat varit projektledare för projekten SpråkSam och ArbetSam där man utvecklade nya metoder för språkutveckling på arbetsplatsen.

ANMÄLAN  http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=624

Program för nätverksmöten våren 2019.