Äldrecentrum deltar på Äldreomsorgsdagarna 2019

Äldreomsorgsdagarna pågår 17-18 oktober på Älvsjömässan.

Äldrecentrum deltar som utställare och delar monter tillsammans med Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Välkommen att besöka oss!

Mer information följer.

Läs mer här: https://www.gothiafortbildning.se/aldreomsorgsdagarna