Kalender

2019-05-08
Äldrecentrums nätverk för sjukgymnaster/fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Tid: onsdag 8 maj 13:15-16:00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Tredje mötet våren 2019 för Äldrecentrums nätverk för fysioterapeuter, arbets­terapeuter och sjukgymnaster som arbetar i särskilda boenden har fokus på språksvårigheter.

Beskrivning:

Förstår du vad jag säger - känns frågan igen? 

Inom äldreomsorgen är det vanligt att det uppstår missförstånd i kommunikationen personalen emellan, något som kan leda till olika svårigheter eller komplikationer. Seminariet kommer att handla om hur man säkerställer kommunikationen på en mångkulturell arbetsplats. Andra frågor som tas upp är vad det innebär att behärska ett språk och hur man kan stötta när det uppstår känsliga situationer.

Föreläsare/seminarieledare Kerstin Sjösvärd som leder seminariet har långvarig erfarenhet av att arbeta med språkfrågor på äldreomsorgens arbetsplatser.

Kerstin är vårdlärare och lärare i svenska som andraspråk och har bland annat varit projektledare för projekten SpråkSam och ArbetSam där man utvecklade nya metoder för språkutveckling på arbetsplatsen.

ANMÄLAN  http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=624

Program för nätverksmöten våren 2019.

2019-05-10
Uppmärksamma, fråga och agera - grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer

OBS! Utbildningen omfattar två kursdagar -  den 10 och 23 maj

Plats: Saturnus Konferens, Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm

Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälso­problem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda vålds­utsatta perso­ner stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.

Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att perso­nal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera. Den här utbildningen omfattar två heldagar och ger dig de grundkunskaper du behöver. Under utbildningen uppmärksammas de speciella förhållanden som rör personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar.

 

Beskrivning:

Kursinnehåll:
 

Uppmärksamma

Våld mot äldre i nära relationer - kunskap om våldets omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster.

Vilka tecken och signaler kan vi uppmärksamma bland dem vi möter i vårt arbete? 

Vad gör att vi särskilt bör uppmärksamma personer med kognitiv svikt och demenssjukdomar?


Fråga och agera

Hur ser äldreomsorgens lagstadgade ansvar ut för äldre som är utsatta för våld i nära relation?
Hur kan vi som personal ställa frågor om våldsutsatthet i allmänhet och för särskilt utsatta, bland andra personer med demenssjukdomar?
Hur kan vi agera när någon är våldsutsatt?
o   Sekretess och rapporteringsskyldighet
o   Samtycke
o   Polisanmälan och rättsprocess
o   Insatser för stöd och skydd.

I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och arbete med fallbeskrivningar.
Kursledare är Narges Ravanbakhsh och Wendy Francis från Amphi Produktion. Även andra föreläsare medverkar.

Kursavgift: 2 300 kr exklusive moms. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe.
OBS! Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.

Så här tyckte tidigare kursdeltagare:

”Väl genomtänkt kurs. Mycket bra kursledare.”
”Mycket konkret och gav bra information att arbeta vidare med på arbetsplatsen. Bra upplägg med varierande arbetssätt och föreläsningar.”
”Allting var helt fantastiskt och lärorikt. Jag kom utan förväntningar och ni lyckades väcka mitt intresse från början till slut. Bra med teori och övningar.”

 

Mer information:
Eva Norman
eva.norman@aldrecentrum.se
Telefon: 08-690 58 03                

Inbjudan i pdf

Anmälan (obs förlängd anmälningstid)

 

2019-10-17
Äldrecentrum deltar på Äldreomsorgsdagarna 2019

Äldreomsorgsdagarna pågår 17-18 oktober på Älvsjömässan.

Äldrecentrum deltar som utställare och delar monter tillsammans med Svenskt Demenscentrum och Stiftelsen Silviahemmet. Välkommen att besöka oss!

Mer information följer.

Läs mer här: https://www.gothiafortbildning.se/aldreomsorgsdagarna

Beskrivning: