Ledningsgrupp

 

Laura Fratiglioni - Projektledare
Neurolog, professor i medicinsk epidemiologi. Expert inom åldrandets epidemiologi och neurologiska sjukdomar.

 

 

 

 

Anna-Karin Welmer - Vice projektledare, sjukgymnast och docent

 

 

Lars Bäckman -Psykolog och Professor i åldrandets psykologi.

Expert inom kognitiva dysfunktioner i normalt och patologiskt åldrande.

 

 

 

 

 Johan Fastbom -Docent i geriatrisk farmakologi

 

 

 

 

 

Caroline Graff - professor i genetisk demensforskning  

 

 

 

 

 

Miia Kivipelto - Professor i klinisk geriatrisk epidemiologi Expert inom vaskulära riskfaktorer och demens.

 

 

 

 

Bengt Winblad - Geriatriker, professor i geriatrik

Expert inom geriatrisk vård och omsorg.

 

 

 

 

Erika Jonsson Laukka - Psykolog, med dr.

Expert på kognitivt åldrande