inbjudan_till_utbildning_om_vald_vt_2018_reviderad_180219.pdf