190122_foto_besok_pa_aldrecentrum_fran_franska_ambassaden.jpg

besök från franska ambassaden på Äldrecentrum