Hösten 2017

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet. Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kr.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm
Tid: Klockan 13.30–15.00


4 september 2017
Mat för ett friskt åldrande 
Goda matvanor är tillsammans med fysisk aktivitet en av de viktigaste faktorerna för att må bra, både på kort och på lång sikt. Trots att många hälsoproblem beror på gener, miljö och tidigare vanor i livet kan man fortfarande vid hög ålder påverka sin hälsa. Men VAD är lämpligt att äta för att bibehålla en god hälsa så länge som möjligt? Förändras kroppens näringsupptag när vi åldras och behövs egentligen olika kosttillskott?

Föreläsare: Birgitta Villner Gyllenram, koststrateg. Stiftelsen Äldrecentrum


23 oktober 2017
Anhörigomsorgen pris – Vad innebär det att hjälpa en gammal förälder?
Vad betyder det för äldre personers barn att andelen äldre som har insatser från den offentligt finansierade äldreomsorgen har minskat ända sedan 1980-talet och att var fjärde plats i äldreboende har försvunnit sedan år 2000? Har döttrarnas och sönernas omsorgsinsatser ökat och hur påverkas deras liv, framförallt deras arbetsliv? Petra Ulmanen berättar utifrån sin forskning.

Föreläsare: Petra Ulmanen, fil. dr. socialt arbete. Stockholms universitet30 november 2017
Åldrande och minne
Äldre personer upplever ofta att deras minne blivit sämre med åren. Hur påverkas egentligen minnet och andra kognitiva funktioner när vi blir äldre? Vilka funktioner försämras och vilka förbättras? Hur påverkas minnet i samband med en demenssjukdom?

Föreläsare: Erika Jonsson Laukka, med. dr. Karolinska InstitutetSkriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 15 maj 2017 - 11:06 © Äldrecentrum

Program

Program för Samhället & äldre hösten 2017 (pdf). (Öppnas i nytt fönster.)

Kontakt

Jenny Österman
utredare 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår