Kompetensutveckling

Äldrecentrum arrangerar regelbundet föreläsningar och seminarier för att sprida kunskap om äldre och åldrande. Varje termin bjuder Äldrecentrum in till föreläsningar med olika målgrupper och samarbetspartners. Äldrecentrum arrangerar även nätverk för anställda inom äldreomsorgen. Personalutveckling och forskarcirklar är ytterligare en viktig del av Äldrecentrums verksamhet. Läs mer i vår kalender om aktuella seminarier och utbildningar.

Utbildningar mat och måltid

I samråd med chefer inom olika verksamheter skräddarsyr Äldrecentrum arbetsplatsnära utbildningar. Kostpolicyn förstärkt med handboken Mat för äldre med råd och rekommendationer, och Verktygspärmen utgör bas i det strategiska arbetet. För individuell kompetenshöjning på plats i verksamheterna finns även det interaktiva utbildningsmaterialet, Mat och hälsa för äldre. Med goda kunskaper om hela ledet från produktion till avfall där också miljöaspekter, hälsoaspekter och sociala aspekter betonas, vill Äldrecentrum verka för en långsiktigt hållbar livsmedelshantering och måltiden som en positiv del av omsorgen. Läs mer

Reflektionsutbildningar

Äldrecentrum erbjuder reflektionsutbildningar till personal inom Äldreomsorgen. Den grundläggande tanken med kursen är att utveckla sin förmåga att reflektera över arbetet tillsammans med kollegor och att medvetandegöra och utveckla förhållningssätt och lösningar på frågeställningar man ställs inför i det dagliga arbetet Läs mer»

Team Stockholm - utvecklar vården med hjälp av register

Team Stockholm arbetar för att stötta implementeringen och användandet av de Nationella Kvalitetsregistren i Stockholms stad, Norrtälje och Sundbyberg samt för akutsjukhusen i Stockholms län. De Nationella Kvalitetsregistren är Senior Alert, Svenska palliativregistret, BPSD-registren, Svenska Demensregistret (SveDem) samt RiksSår. Läs mer

Äldre och åldrande

I Äldrecentrums föreläsningsserie "Äldre och åldrande" får du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Under våren gör serien ett uppehåll och återkommer hösten 2017.

Serien "Samhället & äldre" – öppna föreläsningar

Föreläsningsserien "Samhället & äldre" riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor. Under våren 2017 har föreläsningarna följande teman "Bilder av äldre och åldrande i marknadsföring av äldreomsorg", "Att leva ensam och känna sig ensam – hur påverkar det hjärnans hälsa på sikt?", "Mat för ett friskt åldrande". Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår