Förebyggande hembesök

2010
Anita Karp, Sven Erik Wånell, CeFAM: Annika Lagerin, Ing-Britt Rydman, Helena Sherman, Susanne Söderhielm Blid, Lena Törnkvist

Rapporter
Nyckelord: Folkhälsa, Förebyggande arbete, Hälso- och sjukvård, Samverkan, Utvecklingsarbete, Åldrande

Syftet med rapporten är att ge en bild av hur förebyggande hembesök
kan integreras i det ordinarie arbetet på en husläkarmottagning. Den ska
bl.a. belysa om de vägval Stockholms läns landsting gjort är adekvata. Till
dessa hör att man valt åldersgruppen 75-åringar, och att man valt att bara
erbjuda ett besök. 

Rapport 2010:11

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 18 april 2017 - 15:43 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår