A-Ö

Klicka på en bokstav

Visar sidor från A-Ö


A

Aging Research Center (ARC)
Andra sjukdomar och minnet
Anhörigas situation
Att lägga pusslet
Albert Kalenga
Arbetet måste fortsätta! SpråkSam är inte slutet utan början!
ArbetSam - lärande arbetsplatser inom äldreomsorgen
Anmäl dig till föreläsning med Sara Beischer


B

Boende
Biståndshandläggning
Befolkningsstudier
Betula
Befolkningsstudien
Broschyr om språkutveckling på arbetsplatsen


C

Christin & Annika
Christin Ferm
Chefernas roll när teori blir praktik
Chefsmöte i SpråkSam
Checklista demens – för särskilt boende
Checklista demens


D

Demens och minnet
Demens
Demenssjukdomar
Datainsamling
Dagny Carlsson - en 100-åring som bloggar
Dåliga tänder påverkar hälsan negativt
Den som lever får se – om longitudinella forskningsstudier


E

Elka Draganova
En halvdag på Ekbacken
English
En dag för anhöriga 13 oktober


F

För lite bemanning på många demensboenden
Forskning & Utredning
Förebyggande
Forskningscirklar
Forskning & Utredning
FoU i länet
Forskare i SpråkSam
FoU-råd
Folkhälsominister på presskonferens med SpråkSam
Forskningsledare
Folkhälsa för äldre
Fredrik Ekdahl
Folkhälsa för Äldre
Föreläsningar till vård och omsorgspersonal
Föreläsningsserien Samhället & äldre
Fördjupningsmaterial från utvärdering av sammanhållen vård för de mest sjuka äldre


G

Grupphandledare rekryteras
God omsorg kräver personal med hög kompetens
Grupphandledning för projektledare


H

Hälsa och ohälsa
Hälsoutveckling
Hälsoutveckling
Hemtjänst
Hälso- och sjukvård i de särskilda boendeformerna
Hemtjänst, den vanligaste formen av äldreomsorg
Harmony
Hur påverkar vårdvalet äldre med stora vårdbehov?
Hemtjänstteam med inriktning mot demens
Hanna Falk från Tre Stiftelser föreläste om Ida-modellen
Höstens föreläsningar är klar
Handledning
Höstens föreläsningar om åldrandet
Höstens öppna föreläsningar i serien "Samhället & äldre"
Hösten 2017


I

Intresset för SpråkSam ökar
Inspirationsseminarium för att utveckla måltidssituationen
Informationsöverföring, och sekretess i en samverkan
In English


J

Jämställdhet på dagordningen
Jämlik ålderdom?


K

Kompetensutveckling
Kontakt
Kön och minne
Kompetensutveckling
Kungsholmsprojektet
Karin Persson
Konferensen I gränslandet mellan arbetliv och utbildning
Karin Mattsson
Kvalitetsregister
Kontakt utvecklingsledare
Konferenser & utbildningar
Kontaktmannaskap
Köp abonnemang till Äldrecentrums seminarieserie
Konferens - Framtidens boende för äldre
Konferens - Stora demensdagen
Kurs i att leda reflektionsmöten
Kurs i Reflektion och bemötande


L

Lättläst
Läkemedel
Läkemedel och äldre
Ledning & styrelse
Lärarnas erfareheter
Lärarnätverk
Lärarnätverk
Ledning & administration
Lärare, chefer, språkombud och handledare snackar SpråkSam
Lars Brandt
Ledningsgrupp
Ledig tjänst: Informatör sökes
Lotta brinner för BPSD-registret
Lidingös kvalitetssatsning gav resultat


M

Multisjuka
Minnet
Mat och måltider
Mat och måltider
Mats Landqvist
Medarbetare
Marika Lundin
Målsättning
Målsättning och inriktning
Många faktorer påverkar minnet
Mat och måltider
Miljöfrågor och matsvinn - föreläsning den 23 maj
Måltidsidéer – till vardag och fest
Möt oss i Almedalen 3 juli
Material


N

Nyheter
Nätverk
Nesin Cilek
Nu törs jag skriva
Nyhetsbrev
Nu fortsätter vi att lägga pusslet som ska språkutveckla arbetsplatsen
Ny kompetenssatsning på omsorgspersonal tar vid efter SpråkSam
Nätverksmöte för kostkompetenser
Nätverksmöte förebyggande hembesök
Nätverk för hälsosamt åldrande
Nätverksmöte för sjukgymnaster, och arbetsterapeuter
Nationell nätverksträff om förebyggande hembesök
Ny rapport om våld mot äldre kvinnor
Ny rapport från Leading Health Care
Nytt nummer av Äldre i Centrum
Ny rapport - Gemenskap ger hälsa
Ny rapport - Man kan nog aldrig lära sig för mycket
Nytt arbetsredskap för hemtjänsten
Ny rapport om specialiserade hemtjänstgrupper
Ny rapport: Vem ska bestämma vad i hemtjänsten?
Ny utbildning om mat och måltider-för personliga assistenter, LSS boende och hemtjänst
Ny podd om våld i nära relationer
Ni har gjort ett bra jobb, registerstjärnor!


O

Om Äldrecentrum
Om Äldrecentrum
Okinawa - de odödligas ö


P

Publicerat
Personalutveckling
Personalutveckling
Press & Media
Personal
Patrik Stoor Karlberg
Pressklipp 2012
Punkt för undervisning språk vård
Pressklipp 2010
Pressklipp 2011
PPT-presentationer
Pressklipp 2014
Partners
Pressklipp 2013
Pressklipp 2015
Project ArbetSam (In English)
Presentations from the TDAR Closing conference
Pressklipp 2016
Pressklipp 2017


Q

QUALID - instrument för att skatta livskvalitet


R

Reflektionsutbildning
RSS
Reflektionskurs ger nya insikter och en hel del skratt
Reflektionskurs ger nya insikter och en hel del skratt - ett reportage
Radioreportage i Språket i P1, Sveriges radio
Reflektionsutbildningar
Registerstjärnor uppmärksammades
Reflektionsledarutbildning
Reflektion som arbetsutveckling


S

Startsidan
Sök publikationer
SNAC-projektet
SpråkSam
SWEOLD
Svenskt demenscentrum
Samverkan gynnar den äldre
Samverkan & organisation
SWEOLD
SNAC-K
Seminarium Social dokumentation
Styrelsens ledamöter & ersättare
Susanne Bergström
SpråkSam i Almedalen
SpråkSam kan leverera!
SpråkSam hos Svenskt Näringsliv
SpråkSam sprids
SpråkSam är med på Almedalen 2010
SpråkSam hos DO
Språket som arbetsredskap
Språkombudens roll
Skolledarna träffas
SpråkSam på internationellt nätverk för äldre
SpråkSam på ESF-konferens
Språkombud får diplom
SpråkSam i St Eriksnytt
Språkombud i nätverk
SpråkSam på Äldremässan
SpråkSams första nyhetsbrev
Stockholm stad inför ”SpråkSam Stockholm”
Skarpt läge för SpråkSam Stockholm
SpråkSam sätter avtryck i Göteborg
SNAC-K
SpråkSam in English
Samverkansfrågor
SNAC – ökar kunskapen om åldrandet
SpråkSam presenteras på språkkonferens för forskare
Språkombuden erbjuds kurs i reflektion och bemötande
Spännande resultat och iakttagelser presenteras på nätverksträff
Språkombudsutbildning för Stockholms stad är igång!
SpråkSam bjuds in till vård- och omsorgscolleges rikskonferens 2010
SpråkSams deltagare besöker Köpenhamn
SpråkSam delar med sig av erfarenheter på rikskonferens
Stor uppslutning på deltagarträffarna på Söder
SpråkSam bjuder in till slutkonferens
Sociala medier
Samverkansfrågor
SpråkSam utvärderas
Spridning och förankring av demensriktlinjerna
Senaste nytt om kvalitetsregistren!
Samverkan kring personer med demenssjukdom
Språkutveckling och arbetsplatslärande
Serien "Samhället & äldre" – öppna föreläsningar
Samverkan - låter så lätt, men är så svårt
SNAC - ökar kunskapen om åldrandet
Slöseri att inte samverka
Se filmen om ArbetSam
SNAC-K-dagen samlade nästan tusen deltagare
Samhället och de äldre - höstens föreläsningar
Språkombudsutbildning ht 2013
Samverkan kring personer med demenssjukdom
Startskottet har gått för ArbetSams spridning
Seminarieserie om Äldre och åldrande
Samhället och de äldre vt 2014
SVT intervjuar Äldrecentrums utredare
Sätt de äldre i centrum för hemtjänsten
Seminarier och utbildningar våren 2017
Språkutveckling och arbetsplatslärande
Språkombud och språkombudsutbildning


T

Tips och goda råd diskuteras i nätverk
TDAR - språkutveckling och arbetsplatslärande
Tidskriften Äldre i Centrum
Team Stockholm - utvecklar vården med hjälp av register
Två nya utvärderingar från Äldrecentrum
TDAR


U

Utredningar
Uppföljning & kunskap kring äldreomsorgen
Utredning & utbildning
Utfört och pågående arbete
Utbildning för projektledare
Utbildningar mat och måltid
Utbildningskatalog våren 2017
Utbildning om våld mot äldre i nära relationer


V

Vård och omsorg
Valfrihet och inflytande
Vård i livets slutskede
Vårdsystemstudie
Vårens föreläsningsserie om Äldre och åldrandet är spikat!
Viljan att samarbeta är stor!
Vårens föreläsningsserie om Samhället och de äldre är spikad!
Vi lever längre men skillnaderna i hälsa blir större
Vilka hinder i systemet finns det för multisjuka äldre?
Vårdplanering och anhörigstöd - Äldrecentrums senaste rapporter
Vanligt att äldre får för höga doser läkemedel
Vad styr äldreomsorgen – pengarna eller de äldres behov?
Viktigt att sätta mål - seminarium om kvalitet för äldre
Våren 2017


W

Workshop om språkproblem


Y

Yngre med demenssjukdom, en bortglömd grupp


Å

Åldrandet och minne


Ä

Äldreforskningens hus
Ämnesområden
Äldreforskningens Hus
Äldre i Centrum
Ämnesområden
Äldrecentrums nyhetsbrev
Äldre personer på Kungsholmen kartläggs
Äldreförvaltningen satsar på språkutveckling
Äldreomsorgens struktur och organisering
Äldrecentrum på facebook
Äldrecentrum erbjuder utbildning i kontaktmannaskap
Äldrecentrum delaktig i ny webbplats för omsorgstjänster
Äldrecentrum söker ny direktör
Äldrecentrum i Almedalen 2013
Äldre ”debuterar” sent inom äldreomsorgen
Äldre i Centrum nr 100
Äldrecentrums utredare intervjuas i Ekot
Äldrecentrums koststrateg i Sveriges Radio


Ö

Övrigt
Öppen föreläsning om åldrande och äldreomsorg

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår