Äldreomsorgssajt prisbelönas

Veteranens läsare har utsett Fanny Westerberg, en av initiativtagarna till Seniorval.se till Årets junior. Veteranen är ett av Sveriges största magasin för seniorer. Utnämningen visar att efterfrågan på information och vägledning kring boende för seniorer och äldreomsorg på Internet är stor.

Fanny startade Seniorval.se tillsammans med Pernilla Kristoffersson efter att de själva letat vägledning på nätet för närståendes räkning och blivit frustrerade över att de inte hittade bra samlad information.

-Vi är glada, hedrade och stolta över denna fina utnämning, säger Fanny Westerberg. Det är ett erkännande på att Seniorval.se fyller en viktig funktion för de personer som står inför att hitta ett nytt boende, service eller omsorg, för sig själva eller anhörigas räkning, inför en ny fas i livet.

Sajten har snabbt blivit Sveriges ledande kring boende, service och omsorg för seniorer. En tydlig trend är också att allt fler söker information kring dessa områden på nätet. Flera faktorer är troligen förklaringen till detta. Valfrihet på det här området är fortfarande ganska nytt, de flesta har aldrig tidigare varit i kontakt med äldreomsorgen och för att kunna göra val behövs kunskap och vägledning kring hur man utvärderar olika alternativ. Därtill har de senaste årens rapporter om missförhållanden inom äldreomsorg med stor sannolikhet gjort att många känner behov av att informera sig. Det visar också att många uppskattar Seniorvals ambition att ge information på ett enkelt sätt, ge konkreta tips för hur man kan gå tillväga i olika situationer samt lyfta fram goda exempel.

-Vår förhoppning är att Seniorval.se ska inspirera seniorer och anhöriga till att hitta lösningar som passar deras behov och önskemål och att de ska känna sig trygga med det alternativ de väljer, säger Fanny Westerberg. Att hitta en lösning för sin vardag ska vara något positivt.

För mer information

För mer information, bilder eller intervjuer, välkommen att kontakta Pernilla Kristoffersson på Seniorval.se, mobil: 0708 800 669, e-post: pernilla.kristoffersson@seniorval.se

 

Publicerad 2014-03-31
Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 mars 2014 - 11:33 © Äldrecentrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår