Uppmärksamma, fråga och agera - grundutbildning om våld mot äldre i nära relationer (dag 1)

Datum: 20 november 2017
Tid: 08:30 - 16:00
Plats: Saturnus Konferens (vid Slussen), Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm, www.saturnuskonferens.se

Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälso­problem. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (2014:4) ställer krav både på socialtjänsten och hälso- och sjukvården att kunna erbjuda vålds­utsatta perso­ner stöd och hjälp. Det ska finnas tydliga riktlinjer för arbetet och personal som möter våldsutsatta ska ha utbildning.

Våldet slutar inte vid 65. Därför är det viktigt att perso­nal som möter våldsutsatta äldre har den kunskap som behövs för att kunna upptäcka våld och veta hur man ska agera. Den här utbildningen omfattar två dagar och ger dig de grundkunskaper du behöver. 

Innehåll

Uppmärksamma

  • Våld mot äldre i nära relationer – kunskap om våldets
    omfattning, uttryck, konsekvenser och mönster. 
  • Vilka tecken och signaler kan vi uppmärksamma i vår verksamhet?

Fråga och agera

  • Hur ser äldreomsorgens lagstadgade ansvar ut för äldre som är utsatta för våld i nära relation?
  • Hur kan vi som personal ställa frågor om våldsutsatthet?
  • Hur kan vi agera när någon är våldsutsatt?
  - Sekretess och rapporteringsskyldighet.
- Polisanmälan och rättsprocess.
- Insatser för stöd och skydd.

 

I utbildningen varvas föreläsningar med gruppdiskussioner och arbete med fallbeskrivningar. 

Kursledare är Lisa Malmberg och Narges Ravanbakhsh från Amphi Produktion. Även andra föreläsare medverkar.

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till vård- och omsorgspersonal inom äldreomsorg och primärvård samt andra yrkesgrupper som möter äldre i sitt dagliga arbete.

Datum och tid: Utbildningen består av två kursdagar.
Dag 1 den 20 november 2017, klockan 8.30-16.00 och 
Dag 2 den 5 december 2017, klockan 8.30-16.00.

Plats: Saturnus Konferens (vid Slussen), Hornsgatan 15, 118 46 Stockholm, se www.saturnuskonferens.se (länk öppnas i nytt fönster). 

Avgift: 1800 kr exklusive moms. Priset inkluderar för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan: Det finns några platser kvar. Anmälan är fortfarande öppen via denna länk:

http://sem.aldrecentrum.se/anmalan.aspx?semid=585  (länk öppnas i nytt fönster).

Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till annan person.

För mer information kontakta Ingrid Hjalmarson, tfn 08-690 58 13, ingrid.hjalmarson@aldrecentrum.se eller Eva Norman, tfn 08-690 58 03, eva.norman@aldrecentrum.se. 

Välkommen!

Ingrid Hjalmarson och Eva Norman, utredare Stiftelsen Äldrecentrum

Inbjudan som pdf>>

Citat från tidigare kursdeltagare

”Väl genomtänkt kurs. Mycket bra kursledare.”

”Mycket konkret och gav bra information att arbeta vidare med på arbetsplatsen. Bra upplägg med varierande arbetssätt och föreläsningar.”

”Allting var helt fantastiskt och lärorikt. Jag kom utan förväntningar och ni lyckades väcka mitt intresse från början till slut. Bra med teori och övningar.”

"Utbildningen var mycket bra. Har fått upp ögonen och fått mycket bra kunskaper."

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår