Anhörigomsorgens pris - Vad innebär det att hjälpa en gammal förälder? • Samhället & äldre

Datum: 23 oktober 2017
Tid: 13:30 - 15:00
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar om åldrandet. Föreläsningarna riktar sig speciellt till dig som är pensionär och/eller intresserad av äldrefrågor.

Pris: Medlemmar i PRO, SPF och SKPF: 20 kronor. För övriga 40 kr.
Anmälan: Ingen föranmälan behövs.
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.
Datum och tid: Den 23 oktober 2017, klockan 13.30–15.00.

Vad betyder det för äldre personers barn att andelen äldre som har insatser från den offentligt finansierade äldreomsorgen har minskat ända sedan 1980-talet och att var fjärde plats i äldreboende har försvunnit sedan år 2000? Har döttrarnas och sönernas omsorgsinsatser ökat och hur påverkas deras liv, framförallt deras arbetsliv? Petra Ulmanen berättar utifrån sin forskning.

Föreläsare: Petra Ulmanen, fil. dr. socialt arbete. Stockholms universitet

Läs mer om höstens föreläsningar inom den öppna föreläsningsserien Samhället & äldre.

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår