Seminariedag under Almedalsveckan: Ett gott liv, hela livet

Datum: 03 juli 2017
Tid: 08:00 - 16:00
Plats: Bildstenshallen i Fornsalen, Gotlands Museum, Strandgatan 14, Visby.

Ett gott liv hela livet är det vi alla önskar – en god ålderdom oavsett om man är frisk eller sjuk. För att detta ska bli verklighet spelar faktorer som boende, vård och omsorg, hjälpmedel, mat och bemötande en avgörande roll. Välkommen till vackra Bildstenshallen i Gotlands Museum och vår seminariedag som leds av Susanne Rolfner Suvanto som också har lett arbetet med att ta fram Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen.

Arrangörer: Stiftelsen Äldrecentrum, Demensförbundet & Svenskt Demenscentrum 

Plats: Fornsalen, Gotlands museum, Strandgatan 14, Visby

Almedalen i Visby, folkvimmel
Foto: Malin Ericsson

08:00-08:20 Vi inleder med kaffe och smörgås

08:20-08:50 Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer
Susanne Rolfner Suvanto, särskild utredare för Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre personer

Pass 1: Framtidens äldreomsorg — utmaningar och möjligheter
Stiftelsen Äldrecentrum arrangerar detta seminariepass tillsammans med Famna, Riksorganisationen för idéburen vård och social omsorg.

08:50-09:10 Inledning
Clara Lindblom, ordförande, Stiftelsen Äldrecentrum, äldre- och personalborgarråd, Stockholms stad och Ella Bohlin, vice ordförande, Stiftelsen Äldrecentrum, barn- och äldrelandstingsråd, Stockholms läns landsting.

09:10–09:25 Rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen
Hur ska vi kunna täcka behovet av personal med rätt kompetens inom äldreomsorgen? Vilken roll kan välfärdsteknologins innovationer spela inom vård och omsorg?
Sven-Erik Wånell, medarbetare i utredningen Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg för äldre.

09:25–09:50 Var och hur vill äldre bo?
Resultat från en färsk enkätstudie från Stiftelsen Äldrecentrum presenteras.
Ingrid Hjalmarson och Jenny Österman, utredare vid Stiftelsen Äldrecentrum.

09:50–10:05 Hur utformar man boende för äldre?
Ett föredrag om boende för äldre med fokus på individens behov och förutsättningar. Hur skapar man en plats som är och känns trygg? En plats som stimulerar sociala möten? En plats där man kan få vård om man behöver?
Jenny Hjalmarson, kvalitetssamordnare och projektchef Famna.

10:05–10:50 Paneldebatt: Framtidens äldreboende
Medverkande: Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd Stockholms stad, Ella Bohlin, barn- och äldrelandstingsråd Stockholms läns landsting, Sven-Erik Wånell, Ingrid Hjalmarson, och Jenny Österman, utredare Stiftelsen Äldrecentrum, Jenny Hjalmarson, kvalitetssamordnare och projektchef Famna, Ylva Sandström, expert boendefrågor SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), Maria Rydén VD Vårdboende, Ikano Bostad, Emma Eng, projektledare Stockholm Digital Care, Stockholms stad.

10:50–11:00 Paus

Pass 2: Att drabbas av demens mitt i livet
Detta seminariepass arrrangeras av Demensförbundet.

11:00–11:15 Det här är Demensförbundet
Ordförande Pär Rahmström.

11:15–12:00 Så fungerar hjärnan – när den är frisk och när den är sjuk
Björn Lennhed, Silvialäkare och geriatriker, landstinget Dalarna.

12:00–12:40 Lunch

12:40–13:30 Diskrimineras människor med demens – undernäring och olämpliga läkemedelsbehandlingar allt vanligare hos demenssjuka
Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå Universitet.

13:30–13:40 Avslut och paneldiskussion

13:40–14:00 Fikapaus

Pass 3: På väg mot ett demensvänligt samhälle
Detta seminariepass arrangeras av Svenskt Demenscentrum.

14:00–15:20
Ett demensvänligt samhälle – vems ansvar är det
?
Kristina Iritz-Hedberg, ordf, Riksföreningen för sjuksköterskan inom äldrevård.

Stjärnmärkt demensomsorg – Svenskt Demenscentrums nya utbildningsmodell provas i Stockholms stad
Tove Ahner, projektledare, Äldreförvaltningen, Stockholms stad och Anita Leppälä, Silviasyster, Vantörs kommunala hemtjänst, Stockholms stad.

Ett personcentrerat förhållningssätt stärker resurser och undviker begränsningar. Effekter av utbildning och ledningens stöd
Helle Wijk, sjuksköterska & docent, Svensk sjuksköterskeförening.

Inga om, men eller varför! Vikten av rätt tolkanvändande och anpassade utredningar i ett mångkulturellt samhälle
Kristin Frölich, överläkare och specialist i psykiatri och Rozita Torkpoor, vårdutvecklare och sjuksköterska, Migrationsskolan.

Sexualitet och demenssjukdom – att göra temat pratbart
Per Andreas Persson, utvecklingsledare, Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa.

SilviaBo – framtidens boende för personer med demenssjukdom och deras anhöriga
Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef, Silviahemmet.

Paneldebatt med föreläsarna

15:20–16:00
Regeringens utredare presenterar: En nationell demensstrategi för Sverige – underlag och förslag till prioriterade insatser till 2022

Frida Nobel, ansvarig utredare, medicinskt sakkunnig, Socialstyrelsen och Christer Neleryd, sakkunnig socialtjänst, Socialstyrelsen.

Vad görs mer på nationell nivå för ett demensvänligt samhälle? Diskussion
Frida Nobel och Christer Neleryd, Socialstyrelsen, Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet, Wilhelmina Hoffman, VD, Svenskt Demenscentrum och Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare, Regeringskansliet.

Ladda ned programmet som pdf>> (Öppnas i nytt fönster.)

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår