Öppna föreläsningar Samhället & äldre våren 2020

Äldrecentrum erbjuder tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF Seniorerna och SKPF öppna föreläsningar inom aktuell forskning om äldre och åldrande. Våren 2020 handlar föreläsningarna bland annat om munhälsans betydelse för ett gott åldrande, hur vi vill bo när vi blir äldre och Stockholm som internationell huvudstad för kognitiv hälsa. Se datum och nedan.

Fredag 31 januari 2020: Tandhälsans betydelse för ett gott åldrande
Föreläsare Pia Skott, med dr, forsknings- och utbildningschef Folktandvården Stockholm

Tänder och tuggfunktion har betydelse för hela kroppen och påverkar både nutrition och allmänhälsa. Föreläsningen sätter munhälsan i ett större sammanhang och berättar också om forskning, bland annat om tuggfunktionens samband med minnet. Slutligen lite om hur de ekonomiska tandvårdsstöden fungerar, vilka som omfattas av stöden och hur man ansöker om att få dem.

Tisdag den 10 mars 2020: Hur vill vi bo när vi blir äldre och varför?
Föreläsare Maria Kulander, adjunkt Högskolan i Gävle, fil lic fastigheter och byggande KTH

Stämmer ens boende som äldre med hur man skulle vilja bo?  Många bor t ex i eget hus, där det inte är ekonomiskt lönsamt att flytta, även om det skulle vara mer praktiskt med ett mindre boende. Att underlätta flytt för äldre hjälper även barnfamiljer som vill bo större i och med att flyttkedjorna förenklas. Barnfamiljernas flytt frigör i sin tur bostäder som studenter är intresserade av. Föreläsningen handlar om hur efterfrågan på olika boendeformer ser ut, om det skiljer sig mellan olika kategorier och i olika kommuner/delar av landet.  Kan man underlätta genom att ändra skatter, lagar eller regler på något sätt?

Tisdag 19 maj 2020: Stockholm som internationell huvudstad för kognitiv hälsa
Föreläsare Krister Håkansson, med dr, Karolinska institutet

Många olika faktorer som är kopplade till kognitiv hälsa hänger ihop. ”Finger” är en uppmärk­sammad s.k. multimodal livsstilsintervention, där man ändrar flera saker i livsstilen samtidigt. Föreläsningen berättar om Finger-studien och vilka resultat forskarna fann när det gäller minne och andra kognitiva funktioner bland äldre, men även om hur hälsa och välbefinnande påverkades. Kan studiens resultat användas för att förbättra den kognitiva hälsan i hela befolkningen? Att göra Stockholm till internationell huvudstad för kognitiv hälsa är ett projekt som ska undersöka om detta är möjligt. 

Hela vårens program för Samhället och äldre 2020 som pdf

PS. Missade du höstens föreläsningar i serien Samhället & äldre 2019? Vi har dem på film. Se nedan DS. 

Tisdag 17 september kl. 13.30 - 15.00 
Träning, näring, funktion och välbefinnande
Föreläsningen handlar om resultaten från en ny avhandling som försvarades vid Uppsala universitet våren 2019. Avhandlingen fokuserar på effekterna av att kombinera träning med en näringsdryck för äldre personer och på kroppssammansättningens betydelse för överlevnad.
Är fetma lika farligt när vi blir äldre? Vad är sarkopeni och hur påverkar det oss?
Föreläsare: Åsa von Berens, legitimerad dietist, Phd, utredare vid Äldrecentrum.
Se den filmade föreläsningen nedan!
 
Onsdag 23 oktober kl. 13.30 - 15.00 
Vårt livsviktiga doftsinne

Luktsinnet är viktigt för hälsan, inte minst för att det påverkar aptiten. Tappar man doftsinnet tappar man också ofta aptiten och lusten att äta mat när det inte smakar någonting längre.
Doftsystemet är ett skört system i hjärnan. För att det ska fungera behöver det bildas nya nervceller hela tiden – en process som kan påverkas av sjukdom. Doftsinnet kan ses som en spegel för hur kroppen mår i övrigt. Den som är äldre och upplever ett försämrat luktsinne behöver inte oroa sig. Däremot kan man vara uppmärksam på signalerna och till exempel ta kontakt med en dietist för att vara säker på att man äter bra.
Föreläsare: Ingrid Ekström, postdoktor och forskare vid Ageing research center (ARC) Karolinska institutet.
Se den filmade föreläsningen nedan!
 
 
Onsdag 4 december kl. Kl. 13.30 - 15.00 
Den svenska familjen, förtalad men allt livskraftigare

Alla känner till problemen med familjen: krympande, sönderfallande, utan reell betydelse. Men Gerdt Sundströms egen och andras forskning visar motsatsen: att allt fler har nära anhöriga och ofta geografiskt nära, anhöriga som fått allt större betydelse materiellt och som omsorgskälla.
Familjeforskaren använder både historiska och moderna exempel och rön, svenska och internationella, bland annat från sin nya bok Mer familj, mer omsorg. 
Föreläsare: Gerdt Sundström, professor emeritus vid Jönköpings universitet.
Se den filmade föreläsningen nedan!
 
 

Samhället & äldre hösten 2019 (programmet i PDF)

aldre par cyklar