Seminarium om Framtidens äldreomsorg

Hur påverkar vår livsstil vårt framtida behov av äldreomsorg? Hur byter vi bostad när vi blir äldre? Vad menas med att gå från sjukvård till ”riskvård”? Den 13 mars 2015 bjuder Äldrecentrum in till en seminariedag med tema Framtidens äldreomsorg. Läs mer

Gå direkt till  

Vårens program för "Samhället och de äldre"

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF, SPF öppna föreläsningar om åldrandet. Nu är programmet klart för våren 2015. Föreläsningarna har rubrikerna "Hjälpmedel och teknik i välfärdens tjänst", "Hur mår dagens 100-åringar?" och "Äldreboende – igår, idag och imorgon". Läs mer

Kurs i reflektion och bemötande

Äldrecentrum planerar att under våren 2015 anordna ännu en metodkurs i reflektion och bemötande för vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen i Stockholms län. Läs mer 

Nytt nummer av Äldre i Centrum

"Gammal och sjuk uppfattas ibland snudd på som synonymer. Men det är så fel som någonting kan bli – titta bara på alla äldre människor runt omkring oss!" Det skriver chefredaktör Inger Raune i årets sista nummer av tidskriften Äldre i Centrum, som handlar om åldrandets hälsa. Läs mer

Ny handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram handboken "Mat och måltid i fokus" med tips och råd runt maten och måltiden. En av de främsta uppgifterna för personal som arbetar i någon annans hem är att ge inspiration till bra matval och hälsosamma vanor. Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår