Höstens program för "Samhället & de äldre"

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF, SPF öppna föreläsningar om åldrandet. Nu är programmet klart för hösten 2015. Föreläsningarna kommer att handla om ämnen som nya parrelationer på äldre dar, ålderism samt depression och åldrande. Läs mer

Gå direkt till  

Nytt nummer av Äldre i Centrum

Nytt nummer av tidskriften Äldre i Centrum

Sanningen om demens, finns den? Svaret hittar du i nya numret av tidskriften Äldre i Centrum, med allt från Alzheimermarkörer till omvårdnad. Läs mer

Program för "Äldre och åldrande"

Äldre och åldrande

Abonnemangsserien "Äldre och åldrande" innehåller fyra föreläsningar i höst. Serien riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorg. Teman för föreläsningarna är bland annat hur livsstilen påverkar demens och att arbeta med våld i nära relationer. Läs mer

Reflektion som arbetsutveckling - ny bok ute nu!

Vad är reflektion och hur går det till? Vilka vinster finns det och vilka förutsättningar behövs för att komma igång med reflektion på arbetsplatsen? Dessa frågor får svar i boken Reflektion som arbetsutveckling. Författare är Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman. Läs mer och beställ ditt exemplar här

Våga se, våga fråga, våga agera - kursstart 28 september

Under hösten 2015 håller Äldrecentrum en utbildning om hur man som personal kan agera när man upptäcker våld i nära relationer. Kursen är riktad till personal som i sitt arbete möter äldre. Kursen omfattar två dagar. Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår