Öppna föreläsningar i serien "Samhället & äldre"

Äldrecentrum erbjuder tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar inom aktuell forskning. Våren 2017 tar föreläsningarna upp följande ämnen: bilder av äldre och åldrande i marknadsföring av äldreomsorg, att leva ensam och känna sig ensam – hur påverkar det hjärnan?, vilken mat ska man äta för att få ett friskt åldrande?  Läs mer

Gå direkt till  

Utbildning om våld mot äldre i nära relationer

Våga se, våga fråga, våga agera är en 2-dagars grundutbildning som riktar sig till personal inom äldreomsorgen och primärvården. Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Under våren 2017 kommer utbildningen att hållas 24 april och 17 maj.
Läs mer och anmäl dig här

"Äldre och åldrande" - föreläsningsserie för personal

Äldre och åldrande

Abonnemangsserien "Äldre och åldrande" gör ett uppehåll under våren och återkommer hösten 2017.

Reflektionsledarutbildning

Stiftelsen Äldrecentrum bjuder in till reflektionsledarutbildning våren 2017. Kursen ger dig teoretisk och praktisk kunskap om vad lärande och reflektion innebär och hur du pedagogiskt kan arbeta med reflektion både individuellt och i grupp. Läs mer och anmäl dig 
Kursledarna Eva Norman och Marie Birge Rönnerfält har skrivit boken Reflektion som arbetsutveckling. Läs mer och beställ ditt exemplar

Mat och måltider – vårens utbildningar

Nu finns förslag på nya teman och upplägg för olika utbildningar inom "Mat och måltider". Exakt program kan även skräddarsys efter era specifika önskemål. Boka gärna i god tid! Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Välfärdsteknikens för- och nackdelar

Den digitala utvecklingen går i en rasande fart på många områden. Inte minst inom äldreomsorgen där till exempel trygghetslarm och kameraövervakning blir allt vanligare komplement, vilket sparar tid och resurser. Men vad innebär detta för de äldre? Blir ensamhet och isolation en oundviklig följd när tekniken ersätter mänsklig kontakt? Och vad händer med integriteten? Läs mer i årets fjärde nummer av Äldre i Centrum med tema Välfärdsteknik. Läs mer>>

Podd om palliativ vård

Vad är palliativ vård och hur går man tillväga?
Ta del av Britten Askerstads, utvecklingsledare på Stiftelsen Äldrecentrum, utbildningspodd om vård i livets slutskede – provlyssna och läs mer

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår