Fördjupningskurs i reflektion

Våren 2015 håller Äldrecentrum en fördjupningskurs i reflektion. Kursen riktar sig till personer som tidigare gått en grundläggande reflektionsutbildning och som nu arbetar med reflektion. Kursen omfattar fyra kursdagar. Kursstart är den 15 april. Läs mer

Gå direkt till  

Vårens program för "Samhället och de äldre"

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF, SPF öppna föreläsningar om åldrandet. Nu är programmet klart för våren 2015. Föreläsningarna har rubrikerna "Hjälpmedel och teknik i välfärdens tjänst", "Hur mår dagens 100-åringar?" och "Äldreboende – igår, idag och imorgon". Läs mer

Våga se, våga fråga, våga agera

Under våren 2015 håller Äldrecentrum en utbildning om hur man som personal kan agera när man upptäcker våld i nära relationer. Kursen är riktad till personal som i sitt arbete möter äldre. Kursen omfattar två dagar och äger rum den 16 april och 11 maj 2015. Läs mer

Abonnemangsserien "Äldre och åldrande" våren 2015

I seminarieserien får du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Seminarierna innehåller både föreläsning och diskussion där deltagarna bjuds in att aktivt delta. Här hittar du programmet för våren 2015. Läs mer

Handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram handboken "Mat och måltid i fokus" med tips och råd runt maten och måltiden. En av de främsta uppgifterna för personal som arbetar i någon annans hem är att ge inspiration till bra matval och hälsosamma vanor. Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår