Öppna föreläsningar i serien "Samhället & äldre"

Äldrecentrum erbjuder tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF, SPF öppna föreläsningar. Våren 2016 tar föreläsningarna upp frågor som tillgänlighetssmarta boendemiljöer, om fattigdom och socialpolitik spelar roll för våra överlevnadschanser?, samt kärlek, där frågan ställs om kärleken påverkas av åldrandet? Läs mer

Gå direkt till  

Utbildning om våld i mot äldre i nära relationer

Våga se, våga fråga, våga agera är en 2-dagars grundutbildning som riktar sig till personal inom äldreomsorgen och primärvården. Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Utbildningen startar den 18 april. Läs mer om utbildningen

"Äldre och åldrande" - föreläsningsserie för personal

Äldre och åldrande

Abonnemangsserien "Äldre och åldrande" riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorg. Under våren 2016 arrangeras fyra föreläsningar om reflektion, ålderism, kvalitet i hemtjänsten samt säker mat. Läs mer om vårens program

Reflektion som arbetsutveckling

Vad är reflektion och hur går det till? Vilka förutsättningar behövs för att komma igång på arbetsplatsen? Dessa frågor får svar i boken Reflektion som arbetsutveckling. Författare är Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman. Läs mer och beställ ditt exemplar här

Konferens om kontaktmannaskap - i möte med anhöriga

Den 22 april 2016 anordnar Stiftelsen Äldrecentrum en konferens för omsorgspersonal och chefer, biståndshandläggare, anhörigkonsulenter, beslutsfattare och andra intressenter inom äldreomsorgen om kontaktmannaskap i möte med anhöriga. Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår