Höstens program för "Samhället & de äldre"

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF, SPF öppna föreläsningar om åldrandet. Nu är programmet klart för hösten 2015. Föreläsningarna kommer att handla om ämnen som nya parrelationer på äldre dar, ålderism samt depression och åldrande. Läs mer

Gå direkt till  

Äldrecentrum i Almedalen 2015: Vem har befälet för ett demensvänligt samhälle?

Almedalen. Foto: Louise Florin, Region Gotland

Vad visar forskningen och vilken utveckling ser vi inom demensområdet? Hur ska vi klara kompetensförsörjning, en bra boendemiljö, trivsamma måltider och dagar med meningsfullt innehåll? Den 29 juni är Stiftelsen Äldrecentrum medarrangör till ett seminarium i Visby. (Foto: Louise Florin) Läs mer

Se föreläsningarna från "Framtidens äldreomsorg"

Den 13 mars arrangerade Stiftelsen Äldrecentrum en seminariedag. Dagen filmades av UR Samtiden. Här kan du se föreläsningarna om bland annat "Empati och high tech" samt livsstilens betydelse för ett hälsosamt åldrande. Läs mer 

Kurs i reflektion och bemötande

Genom reflektion på arbetsplatsen får medarbetare tillsammans inhämta och bearbeta kunskap utifrån upplevelser i vardagen. Det skapar tillfällen att reflektera över arbetssätt och se utvecklingsmöjligheter. Stiftelsen Äldrecentrum håller hösten 2015 en kurs i reflektion och bemötande för vårdbiträden och undersköterskor inom äldreomsorgen i Stockholms län. Läs mer

Våga se, våga fråga, våga agera - kursstart 28 september

Under hösten 2015 håller Äldrecentrum en utbildning om hur man som personal kan agera när man upptäcker våld i nära relationer. Kursen är riktad till personal som i sitt arbete möter äldre. Kursen omfattar två dagar. Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår