Öppna föreläsningar i serien "Samhället & äldre"

Äldrecentrum erbjuder tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF, SPF öppna föreläsningar. Hösten 2016 tar föreläsningarna upp frågor som: Är det möjligt att förebygga Alzheimers sjukdom och demens? Våld går inte i pension – om äldres utsatthet för våld i nära relationer samt att åldras med utvecklingsstörning. Läs mer

Gå direkt till  

"Äldre och åldrande" - föreläsningsserie för personal

Äldre och åldrande

Abonnemangsserien "Äldre och åldrande" riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorg. Under hösten 2016 arrangeras fyra föreläsningar om HIV och åldrande, palliativ vård, att använda musik i demensvården samt att åldras med utvecklingsstörning. Läs mer om höstens program

Reflektion som arbetsutveckling

Vad är reflektion och hur går det till? Vilka förutsättningar behövs för att komma igång på arbetsplatsen? Dessa frågor får svar i boken Reflektion som arbetsutveckling. Författare är Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman. Läs mer och beställ ditt exemplar här

Mat och måltider – höstens utbildningar

Nu finns förslag nya på teman och upplägg för olika utbildningar inom "Mat och måltider". Exakt program kan även skräddarsys efter era specifika önskemål. Nytt inför hösten är Verktyg för observation, där Äldrecentrum kan bistå med introduktion. Boka gärna i god tid! Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Multisjuka i fokus

Multisjukt är temat i nya numret av Äldre i Centrum som också innehåller reportage om musik i demensvården, forskarporträtt med professor Laura Fratiglioni och nydisputerade Lisa Söderström med mera. Läs mer om senaste numret

Utbildning om våld mot äldre i nära relationer

Våga se, våga fråga, våga agera är en 2-dagars grundutbildning som riktar sig till personal inom äldreomsorgen och primärvården. Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Utbildningen startar den 8 november. Läs mer om utbildningen

 

 

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår