Våga se, våga fråga, våga agera

Äldrecentrum bjuder in till en kurs om våld mot äldre i nära relationer. Kursen är riktad till personal som i sitt arbete möter äldre. Läs mer

Gå direkt till  

Hälsa för personer med utvecklingsstörning som åldras

Antalet personer med utvecklingsstörning som åldras blir allt fler. Därmed ökar behovet av kunskap. Äldrecentrum arrangerar tillsammans med FUB, Svenskt Demenscentrum och ForumCarpe en konferens om detta den 19 november 2014. Läs mer

Rehabilitering av äldre 1-2 december

Conductive arrangerar en konferens med tema rehabilitering av äldre. Alla äldre har rätt till specifik rehabilitering men tillgången varierar stort över landet. I takt med att fler blir äldre och att fler skickas hem tidigt så ställer detta nya krav på dig som personal. Hur kvalitetssäkrar du din roll och ditt arbetssätt? Läs mer

Anmäl dig till höstens seminarieserie

I höst håller vi fyra seminarier med aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Du kan teckna ett abonnemang och aktivt delta. Läs mer om seminarieserien Äldre och åldrande och fyll i ett webbformulär här. Läs mer

Ny handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram handboken "Mat och måltid i fokus" med tips och råd runt maten och måltiden. En av de främsta uppgifterna för personal som arbetar i någon annans hem är att ge inspiration till bra matval och hälsosamma vanor. Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår