Öppna föreläsningar i serien "Samhället & äldre"

Äldrecentrum erbjuder tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF, SPF öppna föreläsningar. Den 3 december 2015 hålls en föreläsning om depression och åldrande. Under våren 2016 tar föreläsningarna upp frågor som tillgänlighetssmarta boendemiljöer, om fattigdom och socialpolitik spelar roll för våra överlevnadschanser?, samt kärlek, där frågan ställs om kärleken påverkas av åldrandet?  Läs mer

Gå direkt till  

Ny rapport: Tillit och relationer - om kvalitet i hemtjänsten

Rapport om kvalitet i hemtjänst

Äldrecentrum har tagit fram en kunskapsöversikt som visar vilka faktorer som tydligast påverkar kvaliteten i hemtjänsten. Fokus ligger på de områden en kommun som beställare av hemtjänst kan påverka. Läs mer

Program för "Äldre och åldrande"

Äldre och åldrande

Abonnemangsserien "Äldre och åldrande" innehåller fyra föreläsningar i höst. Serien riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorg. Teman för föreläsningarna är bland annat hur livsstilen påverkar demens och att arbeta med våld i nära relationer. Läs mer

Reflektion som arbetsutveckling - ny bok ute nu!

Vad är reflektion och hur går det till? Vilka vinster finns det och vilka förutsättningar behövs för att komma igång med reflektion på arbetsplatsen? Dessa frågor får svar i boken Reflektion som arbetsutveckling. Författare är Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman. Läs mer och beställ ditt exemplar här

Nytt nummer av Äldre i Centrum

Tema för nummer 3/2015 är civilsamhällets roll för åldrande och omsorg. Läs om aktuell forskning kring äldre som både mottagare och aktiva givare när det gäller ideella och frivilliga insatser. Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår