Höstens öppna föreläsningar i serien "Samhället & äldre"

Äldrecentrum erbjuder tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPF och SKPF öppna föreläsningar inom aktuell forskning. Hösten 2017 tar föreläsningarna upp följande teman: "Mat för ett friskt åldrande", "Anhörigomsorgens pris – vad innebär det egentligen att hjälpa en gammal förälder", samt "Åldrande och minne". Läs mer

Gå direkt till  

Möt oss i Almedalen 3 juli

Var och hur vill äldre bo? Hur utformas boende för äldre? Rekrytering och kompetensförsörjning inom äldreomsorgen. Det är några av de teman som tas upp under Stiftelsen Äldrecentrums seminarium på seminariedagen "Ett gott liv, hela livet". Läs mer (Foto: Malin Ericsson)

Reflektionsledarutbildning

Stiftelsen Äldrecentrum bjuder in till reflektionsledarutbildning våren 2017. Kursen ger dig kunskap om vad lärande och reflektion innebär och hur du pedagogiskt kan arbeta med reflektion både individuellt och i grupp. Läs mer Kursledarna Eva Norman och Marie Birge Rönnerfält har skrivit boken Reflektion som arbetsutveckling. Läs mer och beställ ditt exemplar

Utbildning om våld mot äldre i nära relationer

Uppmärksamma, fråga och agera är en 2-dagars grundutbildning som riktar sig till personal inom äldreomsorg och primärvård. Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Hösten 2017 hålls utbildningen den 20 november och 5 december. Läs mer och anmäl dig här

SNAC – ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Utbildningskatalog våren 2017

I vår nya utbildningskatalog har vi samlat Stiftelsen Äldrecentrums aktiviteter under våren 2017 (uppdaterad 27 april). Här hittar du seminarier och utbildningar samt information om Äldrecentrums verksamhet. Du kan anmäla dig direkt via anmälningslänkarna i katalogen. Läs mer

Den som lever får se – om longitudinella forskningsstudier

Äldre i Centrum nr 1/2017 kommer i ny grafisk form och nytt, mindre format. Samtidigt är sidomfånget större. Här kan du, precis som tidigare, följa allt viktigt som händer på äldreområdet. Numrets tema ägnas longitudinella forskningsstudier – ett mycket användbart redskap för att studera åldrandet. Du kan också läsa om äldre personers (brist på) digitala resurser och följa med på forskning om medicinsk yoga, med mera. Läs mer 

Ny podd om våld i nära relationer

Våldet slutar inte vid 65. Hur ska man gå tillväga när man misstänker att någon är våldsutsatt? Ta del av Ingrid Hjalmarsons podd om våld mot äldre i nära relationer – lyssna och läs mer

 

  

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm,

Tfn 08-690 58 00,

e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår