Nutritionsutbildning för sjuksköterskor

Nu finns det möjlighet för dig som är sjuksköterska, inom Stockholms stads egen regi eller privat regi, att gå en halvdagsutbildning om den äldres specifika behov av mat och måltider. Utbildningen äger rum den 3 eller den 13 november. Läs mer

Gå direkt till  

Våga se, våga fråga, våga agera

Äldrecentrum bjuder in till en kurs om våld mot äldre i nära relationer. Kursen är riktad till personal som i sitt arbete möter äldre. Kursen äger rum den 20 november och 11 december.
Läs mer

Anmäl dig till höstens seminarieserie

I höst håller vi fyra seminarier med aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Du kan teckna ett abonnemang och aktivt delta. Läs mer om seminarieserien Äldre och åldrande och fyll i ett webbformulär här. Läs mer

Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas

Männens medellivslängd ökar snabbare än kvinnornas. Detta visar en ny rapport som Äldrecentrums forskare Mårten Lagergren tagit fram. Läs mer

Ny handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram handboken "Mat och måltid i fokus" med tips och råd runt maten och måltiden. En av de främsta uppgifterna för personal som arbetar i någon annans hem är att ge inspiration till bra matval och hälsosamma vanor. Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår