Seminarium om Framtidens äldreomsorg

Hur påverkar vår livsstil vårt framtida behov av äldreomsorg? Hur byter vi bostad när vi blir äldre? Vad menas med att gå från sjukvård till ”riskvård”? Den 13 mars 2015 bjuder Äldrecentrum in till en seminariedag med tema Framtidens äldreomsorg. Läs mer

Gå direkt till  

Vårens program för "Samhället och de äldre"

Äldrecentrum erbjuder varje termin tillsammans med ABF och pensionärsföreningarna PRO, SPRF, SPF öppna föreläsningar om åldrandet. Nu är programmet klart för våren 2015. Föreläsningarna har rubrikerna "Hjälpmedel och teknik i välfärdens tjänst", "Hur mår dagens 100-åringar?" och "Äldreboende – igår, idag och imorgon". Läs mer

Nationell konferens om kontaktmannaskap

Den 17 april 2015 arrangerar Äldrecentrum en konferens om kontaktmannaskap för omsorgspersonal och chefer inom äldreomsorgen. Dagen ska ge fördjupad kunskap om kontaktmannens arbetsuppgifter och inspiration till utveckling av kontaktmannaskapet. Läs mer 

Våga se, våga fråga, våga agera

Under våren 2015 håller Äldrecentrum en utbildning om hur man som personal kan agera när man upptäcker våld i nära relationer. Kursen är riktad till personal som i sitt arbete möter äldre. Kursen omfattar två dagar och äger rum den 16 april och 11 maj 2015. Läs mer

Abonnemangsserien "Äldre och åldrande" våren 2015

I seminarieserien får du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Seminarierna innehåller både föreläsning och diskussion där deltagarna bjuds in att aktivt delta. Här hittar du programmet för våren 2015. Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår