OBS! Inställd föreläsning 25/5: Kärlek vad är det?

Den öppna föreläsningen Kärlek - vad är det? Påverkas kärleken av åldrandet? i föreläsningsserien Samhället & äldre med professor Håkan Fischer på ABF-huset onsdagen den 25/5 kl. 13.30 – 15.00 har tyvärr blivit inställd pga. sjukdom.

 

Gå direkt till  

Utbildning om våld i mot äldre i nära relationer

Våga se, våga fråga, våga agera är en 2-dagars grundutbildning som riktar sig till personal inom äldreomsorgen och primärvården. Våld i nära relationer uppmärksammas alltmer och betecknas som ett folkhälsoproblem. Utbildningen startar den 18 april. Läs mer om utbildningen

"Äldre och åldrande" - föreläsningsserie för personal

Äldre och åldrande

Abonnemangsserien "Äldre och åldrande" riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorg. Under våren 2016 arrangeras fyra föreläsningar om reflektion, ålderism, kvalitet i hemtjänsten samt säker mat. Läs mer om vårens program

Reflektion som arbetsutveckling

Vad är reflektion och hur går det till? Vilka förutsättningar behövs för att komma igång på arbetsplatsen? Dessa frågor får svar i boken Reflektion som arbetsutveckling. Författare är Marie Birge Rönnerfält och Eva Norman. Läs mer och beställ ditt exemplar här

Omsorg och hänsyn vid måltid

Den 26 maj anordnar Stiftelsen Äldrecentrum en utbildning om maten och måltidens betydelse ur ett bemötandeperspektiv. Utbildningen riktar sig till omsorgspersonal inom äldreomsorg och personal inom LSS. Hur påverkar vi som personal måltiden? Vad är god service och gott bemötande? Läs mer
 

 

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Åldrandets dimensioner

Det finns inget typiskt åldrande, liksom det inte finns en typisk äldre person. Snarare innehåller berättelsen om åldreandet en mångfald skiftningar över breda spektrum: Glädje sorg, hälsa  ohälsa, liv  död. Läs mer i senaste numret av Äldre i centrum

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår