Demens och demensvård inför 2020-talet - konferens 20 maj

När antalet mycket gamla stiger, ökar också antalet personer med demenssjukdom. Hur ser utvecklingen ut? Vad säger forskningen? Välkommen till en konferens då vi redovisar aktuella resultat från forskningsprojektet SNAC. Läs mer

Gå direkt till  

Nytt nummer av Äldre i Centrum

Nummer 1/2015 fokuserar på maten och måltiden. Äta bör man, men när vi själva inte längre kan styra över vår mat, hur påverkar det lusten att äta? Det behövs matintresse hos personalen och gott ledarskap, säger kocken Leif Mannerström. Läs mer

Våga se, våga fråga, våga agera - kursstart 28 september

Under hösten 2015 håller Äldrecentrum en utbildning om hur man som personal kan agera när man upptäcker våld i nära relationer. Kursen är riktad till personal som i sitt arbete möter äldre. Kursen omfattar två dagar. Läs mer

Abonnemangsserien "Äldre och åldrande" våren 2015

I seminarieserien får du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Seminarierna innehåller både föreläsning och diskussion där deltagarna bjuds in att aktivt delta. Här hittar du programmet för våren 2015. Läs mer

Handbok för omsorgspersonal som arbetar i ordinärt boende

Stiftelsen Äldrecentrum har tagit fram handboken "Mat och måltid i fokus" med tips och råd runt maten och måltiden. En av de främsta uppgifterna för personal som arbetar i någon annans hem är att ge inspiration till bra matval och hälsosamma vanor. Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår