Demens och demensvård inför 2020-talet - konferens 20 maj

När antalet mycket gamla stiger, ökar också antalet personer med demenssjukdom. Hur ser utvecklingen ut? Vad säger forskningen? Välkommen till en konferens då vi redovisar aktuella resultat från forskningsprojektet SNAC. Läs mer

Gå direkt till  

Nytt nummer av Äldre i Centrum

Nummer 1/2015 fokuserar på maten och måltiden. Äta bör man, men när vi själva inte längre kan styra över vår mat, hur påverkar det lusten att äta? Det behövs matintresse hos personalen och gott ledarskap, säger kocken Leif Mannerström. Läs mer

Möt Äldrecentrum på Tylösandsdagarna 18-20 maj

Det ökande antalet mycket gamla utgör en rad utmaningar för samhället. Den 18 maj på Tylösandsdagarna 2015 arrangerar Äldrecentrum tillsammans med Region Kronoberg en seminariedag om trender och utmaningar för framtidens äldreomsorg. Äldrecentrum deltar också den 20 maj i föreläsningar på temat "Äldreomsorgen som den mångkulturella arbetsplatsen". Läs mer

Våga se, våga fråga, våga agera

Under våren 2015 håller Äldrecentrum en utbildning om hur man som personal kan agera när man upptäcker våld i nära relationer. Kursen är riktad till personal som i sitt arbete möter äldre. Kursen omfattar två dagar och äger rum den 16 april och 11 maj 2015. Läs mer

Abonnemangsserien "Äldre och åldrande" våren 2015

I seminarieserien får du som arbetar inom äldreomsorgen ta del av aktuell kunskap och forskning inom äldreområdet. Seminarierna innehåller både föreläsning och diskussion där deltagarna bjuds in att aktivt delta. Här hittar du programmet för våren 2015. Läs mer

SNAC - ökar kunskapen om åldrandet

Äldrecentrum bedriver sedan 2001 en longitudinell individbaserad datainsamling kring åldrandet och äldreomsorgssystemet. Projektet heter SNAC-K och är en av fyra delstudier som ingår i det nationella projektet SNAC (The Swedish National study on Aging and Care) Läs mer»

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum, Gävlegatan 16, 113 30 Stockholm, Tfn 08-690 58 00, e-post info@aldrecentrum.se

Loading   Sökning pågår